Small:MoS₂纳米管可控制造及催化应用

东南大学机械工程学院刘磊教授课题组应用原子层沉积(ALD)技术在AAO模板上可控地生长了MoS2薄膜,刻蚀AAO后成功获得了MoS2纳米管阵列。